Velkommen til årets rådhusmøte fredag 24. april 2014.
Se opptaket fra Del 1 - kl. 09:00
Se opptaket fra Del 2 - kl. 14:00
Barn, unge og et knippe politikere møtes til dialog og samarbeid. Rådhusmøtet lar barn og unge se resultat av eget engasjement.
Program
Kl. 09:00 Åpning ved ordfører Ole Henrik Hjartøy
Kl. 09:10 Kort presentasjon av representantene
Kl. 09:15 Gjennomgang av sakspapirene
Kl. 09:30 Presentasjon av gruppearbeidet
Kl. 09:40 Pause Kl. 1000 Gruppearbeid
Kl. 11:30 Lunsj
Kl. 12:15 Redaksjonskomiteen trekker seg tilbake.
Kl. 12:15 - 13:00 Mellomtrinnet - organiserte leker i Solparken.
Kl. 12:15 - 13:00 Ungdomstrinnet - omvisning på kulturhuset Gimle.
Kl. 13:00 - 13:45 Alle møter i Bystyresalen for å jobbe med Grunnlovsseilasen.
Kl. 12:15 - 13:45 Lærerne - evaluering av Rådhusmøtene.
Kl. 13:45 Pause
Kl. 1400 Kulturelt innslag v/Martine Åseng Hansen
Kl. 14:15 Redaksjonskomiteen legger frem sin innstilling
Kl. 15:00 Avslutning ved ordfører Ole Henrik Hjartøy
Meldinger

Link til Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=q1N3MStdWxo&feature=share
 
Kommentarer til sending? Lyd, bilde, send SMS til 95755226 eller epost til lennart.marli@bodo.kommune.no
Hvis video ikke starter, oppdater vindu med 'F5' eventuelt 'CTRL'+'F5'
Ekko i lyden? Du har åpnet avspiller i flere vindu.

Representanter:
1.Alstad barneskole: Steffen Sjøhaug
2.Alstad barneskole: David Næss Jodal
3.Alstad ungdomsskole:
4.Alstad ungdomsskole:
5.Aspåsen skole: Gabriel Omreit
6.Aspåsen skole: Emma Snoen
7.Bankgata ungdomsskole: Viktoria Rasmussen
8.Bankgata ungdomsskole: Christine Dreyer
9.Bodøsjøen skole m.trinnet: Alexander Mørkved Dypaune
10.Bodøsjøen skole m.trinnet: Sunniva Solberg
11.Bodøsjøen skole u.trinnet: Vegard Helgesønn Solbakk
12.Bodøsjøen skole u.trinnet: Hilde Bjørnstad Markussen
13.Grønnåsen skole: Ida Evjen
14.Grønnåsen skole: Sunniva Johansen
15.Helligvær skole: Hanne-Sofie Amdam
16.Helligvær skole: Anne Mathilde Rånes
17.Hunstad barneskole: Aksel Åsjord
18.Hunstad barneskole: Oda Arntsen
19.Hunstad ungdomsskole: Kristin Lund Hansen
20.Hunstad ungdomsskole: Lars Petter Fure
21.Kjerringøy skole: Johanna Torvik
22.Kjerringøy skole: Julie Eide
23.Landegode skole: Emilia Sivertsen
24.Landegode skole: Birk Brunes
25.Løding skole: Magnus Bækø
26.Løding skole: Sigve Trondsen
27.Løpsmark skole m.trinn: Mathias Heldal
28.Løpsmark skole m.trinn: Emilie Thømt
29.Løpsmark skole u.trinn: Ida Wangsfjord
30.Løpsmark skole u.trinn: Erik Skaug Ingebrigtsen
31.Misvær skole: Kim Hoset
32.Misvær skole: Hanne Hals
33.Mørkvedmarka skole: Hedda Sofie Irgens
34.Mørkvedmarka skole: Ingeborg Rokke
35.Rønvik skole mellomtrinnet: Isac Benoni Lieng
36.Rønvik skole mellomtrinnet: Erik Brembo Vikran
37.Rønvik skole ungdomstrinnet: Erica Klingen
38.Rønvik skole ungdomstrinnet: Kristoffer Riibe
39.Saltstraumen skole m.trinnet: Julianne Jakhellen
40.Saltstraumen skole m.trinnet: Øyvind Tobias Antonsen
41.Saltstraumen skole u.trinnet: Viktoria Skjelstad
42.Saltstraumen skole u.trinnet: Victoria Arntzen
43.Saltvern skole m.trinnet: Mia Rønninghaug
44.Saltvern skole m.trinnet: Emil D. Johannesen
45.Saltvern skole u.trinnet:
46.Saltvern skole u.trinnet:
47.Skaug oppvekstsenter: Ingri Skaug Winther
48.Skaug oppvekstsenter: Inga M. Hay
49.Skjerstad oppvekstsenter:
50.Skjerstad oppvekstsenter:
51.St.Eystein skole mellomtrinnet: Petter Aadde
52.St.Eystein skole mellomtrinnet: Erlend Eliassen Wang
53.St.Eystein skole ungdomstrinnet: Isabella Mathisen
54.St.Eystein skole ungdomstrinnet: Harald Helseth
55.Støver skole: Gustav Valøy
56.Støver skole: Maren Berntzen
57.Tverlandet skole m.trinnet David Wikerøy
58.Tverlandet skole m.trinnet: August Eivik
59.Tverlandet skole u.trinnet: Jorunn Gismervik
60.Tverlandet skole u.trinnet: Gørill Laugsand
61.Østbyen skole: Johanne Sofie Nilsen
62.Østbyen skole: Magnus Fjelldal Korsaksel
63.Ordfører: Ole Henrik Hjartøy
64.Leder i Bodø ungdomsråd: Erlend Skaug Ingebrigtsen
65.Nestleder i Bodø ungdomsråd: Filip Digre
66.Sekretær i Bodø ungdomsråd: Victoria Tobiassen
67.Kasserer i Bodø ungdomsråd: Randi Smeplass
68.Politiker fra Arbeiderpartiet: Arild Nohr
69.Politiker fra Arbeiderpartiet: Ida Pinnerød.
70.Politiker fra Høyre: Stian Hiis Bergh
71.Politiker fra Høyre: Joakim Sennesvik
72.Politiker fra Høyre: Grete Fjærvoll
73.Politiker fra FrP: Jonny Gulbrandsen
74.Aktivitetsleder Bratten Aktivitetspark: Inger Lund
75.Prosjektmedarbeider Bratten: Linn Martinsen
76.Student Bratten Aktivitetspark: Charlotte Mikkelborg Haug
77.Student Bratten Aktivitetspark: Siv Korsnes
78.Seksjonsleder barn & unge: Marie Bakken Sivertsen
79.Fritidsleder kulturhuset Gimle: Thomas Nygård
80.Fritidsleder Saltstraumen fritidssenter: Cathrine B Jakobsen
81.Fritidsleder Hunstad kultursenter: Ole-Thomas Kolberg
82.Observatør fra Hunstad U: Victoria Mayer
83.Observatør fra Løpsmark barneskole:
84.Observatør fra Løpsmark ungdomsskole:
85.Observatør fra St. Eystein skole: Gaute Hoel
86.Observatør fra St. Eystein skole: Vilja Opøyen
87.Observatør fra Skaug oppvekstsenter: Emma S. Strand
88.Lærer fra Alstad barneskole: Roar Kristiansen
89.Lærer fra Aspåsen skole: Anne Andersen
90.Lærer fra Grønnåsen skole: Steinar Pettersen
91.Lærer Hunstad B: Stein-Hugo Johnsen
92.Lærer fra Hunstad U: Ann-Helen Kirkfjell
93.Lærer fra Løding skole: Anita Wabnig
94.Lærer fra Støver skole: Trond Strømsvik
95.Lærer fra Østbyen skole: Elin Årstein Olsen
96.Rektor fra St.Eystein: Elisabeth Thielemann

Rådhusmøtet er en årlig arena der barn, unge og et knippe politikere møtes til dialog og samarbeid. Rådhusmøtet lar barn og unge se resultat av eget engasjement.

Alle skoler
Representanter fra alle skolene i Bodø kommune er invitert til denne kombinerte arbeidsdugnaden, politikkskoleringen og drakampen om ressurser, som handler om faktiske penger og reelle prioriteringer. Noen vinner og andre taper, gjennom alliansebygging, presentasjon og konkurranse, slik det virkelige livet utenfor rådhussalen jo også er.
I alt møter om lag 70 elever fra skolene i kommunen. Det møter også representanter fra Bodø ungdomsråd. Sammen med politikere skal de drøfte i innkomne forslagene i grupper på seks til åtte ungdommer.

Redaksjonskomite
Når de innkomne forslagene er drøftet, vil en redaksjonskomité legge fram forslag til fordeling av de 150 000 kronene som er satt av. Dette er en verdifull trening for ungdommene for å få forståelse for at man er nødt til å prioritere, og at alle kan ikke få alt. Mens redaksjonskomiteen er i arbeid, vil de andre elevene jobbe med oppgaver knyttet til kulturkvartalet.
Ordfører Ole Henrik Hjartøy vil være vertskap for møte, og vil blant annet stå for åpning og avslutning.

Finner du feil eller mangler, send melding til lennart.marli@bodo.kommune.no eller SMS til 95755226