Videoopptak fra bystyremøte 18. og 19. juni 2014

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 19/06/2014
Tidspunkt: Kl. 08.00


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS14/76 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Tertialrapport 1/2014.
PS14/77 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 1/2014.
PS14/78 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2014.
PS14/79 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport1/2014 med budsjettreguleringer
PS14/80 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift
PS14/81 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Perspektivmelding 2015-2024.
PS14/82 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nye Bodø Rådhus - Godkjenning av vinnerutkast - Veien videre
PS14/83 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etablering av parkeringsselskap
PS14/84 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler
PS14/85 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Politisk sekretariat - administrativ støtte til kommunedelsutvalgene
PS14/86 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtida vårres del 2 - mandater
PS14/87 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etablering av Bodø kommunale eiendommer KF
PS14/88 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Markedsavtale mellom FK Bodø/Glimt og Bodø kommune
PS14/89 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringssuttalelse fra Bodø kommune til ny rammeplan for kulturskoler
PS14/90 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Prosjektmandat - reduksjon av uønsket deltid
PS14/91 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Skolestrukturplan 2015-18 med perspektiver til 2025.
PS14/92 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Tilstand og ressursbruk i skolene 2013
PS14/93 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt, oppsigelse
PS14/94 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Mangfold 2011-2013 - Status og veien videre
PS14/95 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Kommunal forskrift hundehold i Bodø kommune
PS14/96 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak av kommuneplanens arealdel 2014-2026. Votering 1: Media-format - Votering 2: Media-format
PS14/97 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak, gnr. 247 bnr. 1, Ljøsenhammeren
PS14/98 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Behandling av klager - Reguleringsplan for fv 834 Løpsmark - Myklebostad
PS14/99 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klager på vedtak - detaljregulering for City Nord, Stormyra
PS14/100 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage detaljregulering planID 2322 Privat stall
PS14/101 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Klage på vedtak - detaljreguleringsplan for Holten Hyttefelt
PS14/102 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF - valg av styre
PS14/103 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Referatsaker
RS14/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Kommunereform
RS14/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Hverdagsrehabilitering - fra prosjekt til drift
PS14/104 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO14/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon fra Ida Pinnerød, AP - God barnehagepolitikk er viktig for kommunen vår!
PS14/105 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Knut Andreas Hernes (FrP) - Søknad om fritak fra politiske verv
PS14/106 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format? Felles ansvar i Salten - valg av varamedlem