Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 07/05/2014
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS14/53 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsregnskap 2013 for Bodø kommune
PS14/54 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansforvaltning 2012 - årsrapport
PS14/55 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune
PS14/56 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.
PS14/57 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.
PS14/58 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.
PS14/59 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjekt "Framtida vårres del 2"
PS14/60 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rettsinstruks for Bodø kommune
PS14/61 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utredning av en eventuell outsourcing for bedriftshelsetjenesten i Bodø kommune
PS14/62 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format PS 14/41 Detaljregulering for City Nord, Stormyra - krav om lovlighetskontroll.
PS14/63 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format To nye tjenesteavtaler mellom Bodø kommune og Nordlalndssykehuset, rekruttering av turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten
PS14/64 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Evaluering av skolens SFO - SAKEN BLE TRUKKET FRA BEHANDLING
PS14/65 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing - tiltak og ansvarsfordeling
PS14/66 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller
PS14/67 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny sluttbehandling av områdereguleringsplan for Vollsletta
PS14/68 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljregulering for Tømrerveien 4 - 8, Sentrum
PS14/69 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum
PS14/70 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune
PS14/71 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Stemmerett for 16-åringer - forsøk valgåret 2015
PS14/72 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Referatsaker
RS14/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014
RS14/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bruk og effekt av salt på veg i Bodø.
PS14/73 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet
PS14/74 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endringer - Salten regionråd og Kommunal valgnemnd
PS14/75 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest