Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 27/03/2014
Tidspunkt: Kl. 08.00
Alternativ visning med bokmerker Klikk her...


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS14/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reservasjonsrett for fastleger for henvisning til abort
PS14/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mulighetssstudie ved: kommunestruktur i Salten
PS14/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten regionråd - arbeidsutvalgets sammensetning - vedtektsendring
PS14/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forvaltningsrevisjone: Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjeneten
PS14/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg
PS14/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om forskuttering av spillemidler til Vestvatn alpinanlegg
PS14/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån
PS14/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Driftsorganisering Stormen
PS14/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av organisasjonsform for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
PS14/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Parkeringsanlegg i Bodø sentrum - valg av løsning
PS14/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Revisjon av Kommunalteknisk norm, Byteknikk - Bodø kommune
PS14/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014
PS14/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interkommunal legevaktformidling og nødnett
PS14/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede
PS14/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Innhold i familiesentrene
PS14/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for renseanlegg og pumpestasjoner med overføringsledning mellom Hunstadmoen og Stokkvika, gnr. 39 bnr. 233 og gnr. 41 bnr. 68, 100 m.fl. Nedre Hunstadmoen
PS14/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse til Nordlandsnett AS sin planlagte forsterkning av linjenett over Rønvikjordene.
PS14/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra
PS14/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling kommunedelplan for Tverlandet tettsted
PS14/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Privat stall ny vurdering - PlanID 2322
PS14/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv 834 Myklebostad - Kløkstad
PS14/45 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny sluttbehandling - reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark-Myklebostad
PS14/46 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljreguleringsplan for Holten hyttefelt
PS14/47 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret
PS14/48 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Langstranda industriområde - etablering aksjeselskap - kommunal medfinansiering
PS14/49 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Referatsaker
RS14/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppdatert godtgjøringsreglement for politisk arbeid i Bodø kommune 2012 - 2015
PS14/50 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Interpellasjon
FO14/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Interpellasjon (trukket)
PS14/51 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mona Lindal - søknad om fritak som lagrettsmedlem
PS14/52 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endringer i komitesammensetning -Rødt