Videoopptak fra bystyremøte

Alternativ video med bokmerker tilpasset nettbrett og smarttelefoner. F. eks iPad og iPhone:
http://utvalg.bodo.kommune.no/20140213
 
Opptak er også tilgjengelig på Youtube:

http://youtu.be/XmGfq3nVq1U


 

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 13/02/2014
Tidspunkt: Kl. 09.00


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS14/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak av stategisk samfunnsdel - Bodø 2030.
PS14/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-sak F. 14/7. Vedtak av strategisk samfunnsdel - Bodø 2030. Innspill fra Bodø havn KF.
PS14/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skoleanlegg
PS14/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Eierskapsmelding
PS14/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak
PS14/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mulig samordning av bomstasjonene i Salten
PS14/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Konkurranseutsetting av renovasjonstjenester for kommunale bygg
PS14/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen
PS14/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format ROS analyse
PS14/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Boligpolitisk handlingsplan 2014 - 2017
PS14/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for del av Bratten, gnr. 32 bnr. 42 ,76, 372, 874, 892, 893 og 89
PS14/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for hovedvannledning og høydebasseng, Skaug
PS14/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjekt "Organisering reiselivet i Salten"
PS14/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forliksrådet - valg av møtefullmektig
PS14/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Helse Nord RHF - Oppnevning av nye styrer for helseforetakene
PS14/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt varamedlem til komite for plan, næring og miljø
PS14/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lovligetskontroll - områdeledelse
PS14/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lovlighetskontroll - nedlegging av mottaksbarnehagen i Barnas Hus
PS14/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014
PS14/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014
PS14/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse om Norges brannskole
PS14/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-sak 14/22 Opprettelse av kommunalt eiendomsselskap - valg av 3 medlemmer til interimsstyret
PS14/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak 2012/364, Politisk sak 12/64 behandlet i Bystyret 24.mai 2012 - undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn