Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 31.10.2013
Tidspunkt: Kl. 09:30
Klikk her hvis du bruker nettbrett eller smart-telefon.

Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/136 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer
PS13/137 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2-2013. Bodø Kulturhus KF.
PS13/138 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2-2013. Bodø Spektrum KF
PS13/139 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2-2013. Bodø Havn KF.
PS13/140 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Flerbrukshall Bankgataskole/ Bodø videregående skole - økte kostnader
PS13/141 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD.sak 13/157 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift
PS13/142 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal eiendomsforvaltning - opprettelse av kommunalt eiendomsforetak
PS13/143 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Strategisk samfunnsdel - Bodø 2030. Vedtak om utlegging for offentlig ettersyn.
PS13/144 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak om delegering av myndighet fra Bystyret til PNM - legging av kommunedelplan for Tverlandet tettsted ut på 2. gangs høring
PS13/145 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse - Endring i konsesjon for fjernvarme i Bodø kommune
PS13/146 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny barnehage i Rønvik - diftsform og plassering
PS13/147 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bosetting av flyktninger 2014-2016 - anmodning fra IMDi
PS13/148 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017
PS13/149 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum
PS13/150 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg
PS13/151 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frøydis Refsvik Grindstein (H) - Søknad om fritak fra politiske verv - Ny behandling
PS13/152 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 2014-2016
PS13/153 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Meddommer i Salten Tingrett
PS13/154 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nye personlige varamedlemmer Kommunal valgnemnd
PS13/155 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Fastsetting av ny rådmannslønn (Lukket møte)
PS13/156 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til endring av reguleringsplan med bestemmelser for deponi i Jensvolldalen
PS13/157 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsak Behandlet sammen med sak PS 13/136
RS13/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format - AD-sak Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer - Formannskapssak PS 13/169 - Prosjekt "Framtida vårres" del 2 (PFV2) - presisering til T2