Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 25/04/2013
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.


Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/48 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gjennomgang av kommunens økonomi
PS13/49 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013
PS13/50 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format kommunalt eierskap - prinsippielle avklaringer
PS13/51 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad. sak 13/24 - Byjubileet 2016 - Framdrift og organisering
PS13/52 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rehabilitering av lysløype Maskinisten - Skihytta
PS13/53 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuset HF fra RESO til OSO
PS13/54 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fritt skolevalg
PS13/55 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer
PS13/56 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse fra Bodø kommune til forslag om vern av Saltstraumen marine verneområde.
PS13/57 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling. Detaljregulering for felt B7-4 i Bodøsjøen
PS13/58 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark-Myklebostad
PS13/59 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy
PS13/60 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Fv 834 Korsvika parkering
PS13/61 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Stimuli del 2 - presisering at styringsgruppa fortsetter.
PS13/62 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO13/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Bypakke Bodø og timesregelen - Randolv Gryt (SV)
FO13/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Barneverntjenesten i Bodø - Ida Pinnerød (AP)
PS13/63 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS13/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Innspill til Handlingsprogram "Transportplan Nordland"
RS13/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Årsregnskap- og beretning 2012 for Internasjonalt senter