Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 21/03/2013
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.


Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vurdering av reguleringsplan for deler av Glasshuset
PS13/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling Detaljregulering Tuva PlanID 5038
PS13/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad
PS13/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - endring av områderegulering for Kvalvikodden
PS13/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen
PS13/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus
PS13/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Revisjon av delegeringsreglementet - Eiendomsforvaltning
PS13/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014 - 2025
PS13/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av forskrift om politivedtekt - meldeplikt for gateaktiviteter
PS13/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF - Investeringsplan 2013
PS13/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker 2013.
PS13/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status driftsplanlegging Sølvsuper helse- og velferdssenter
PS13/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Startlån - Tilpasning av retningslinjer
PS13/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kunst i offentlige rom: oppstart planprosess.
PS13/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kvalitetsportal i skolen
PS13/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Boliger for unge med bistandsbehov
PS13/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vibeke Hernes - søknad om fritak som meddommer Salten tingrett
PS13/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS13/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjekt: "Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten"
RS13/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding for 2012 - Skjerstad kommunedelsutvalg
RS13/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2012 - Kjerringøy kommunedelsutvalg
RS13/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2012 - Tverlandet kommunedelsutvalg
RS13/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2012 - Saltstraumen kommunedelsutvalg
PS13/45 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO13/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Spesialpedagogisk senter i Nordland og logopedisk senter i Nordland, Synne Bjørbæk (R)
FO13/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Midler til Stiftelsen internasjonalt senter, Anne Mari Haugen (AP).
PS13/46 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gro Alida Solvoll - søknad om fritak som meddommer Hålogaland lagmannsrett
PS13/47 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre med saken?