Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 14/02/2013
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.


Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Presisering av vedtaket om selvskyldnergaranti Bodø kirkelige fellesråd
PS13/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Søknad fra Furuholt Vannverk om tilknytning til kommunalt vannverk i Breivik. (Saken sendes tilbake til formannskapet)
PS13/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mørkvedlia - tomt til Studentsamskipnaden i Bodø
PS13/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid
PS13/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Parkering - frikjøpsordningen
PS13/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bypakke Bodø - endelig plassering av bomringen.
PS13/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tusenhjemmet - omorganisering til ideelt selskap
PS13/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Hjemmetjenesten - nytt botilbud
PS13/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Alsgård helsestasjon og Alstad familiesenter
PS13/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Driftsmodell Stormen
PS13/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen
PS13/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti
PS13/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø ungdomsråd - valg og årsberetning 2012
PS13/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krisesenteret i Salten, nåværende ressursbehov og utfordringer
PS13/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Økt bosetting av flyktninger 2013 - anmodning fra IMDi
PS13/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter
PS13/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framdriften vedrørende Avtale om kjøp av tjenester fra Bodin 4H-gård.
PS13/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kultursekretærstilling i Misvær
PS13/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lovlighetskontroll - barnehagedrift
PS13/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for den gamle svømmehallen
PS13/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Blomlia hytteområde
PS13/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for studentboliger i Mørkvedlia
PS13/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS13/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Barneverntjenesten - intern omorganisering
RS13/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.13
PS13/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Parkeringsanlegg under grunnen i Rådhusparken/Solparken - igangsetting av planlegging og føringer
PS13/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rolf Benjaminsen (AP) - søknad om fritak fra verv
PS13/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Avklaring kultursekretærstilling i Misvær
RS13/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak til PS 13/17 Avtale om kjøp av tjenester fra Bodin 4H-gård