Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 24/10/2012
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/165 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Tertialrapport 2- 2012.
PS12/166 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 2 - 2012.
PS12/167 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 2 - 2012.
PS12/168 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2 - 2012.
PS12/169 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer
PS12/170 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av Kommunedelplan for Saltstraumen.
PS12/172 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Blomlia hytteområde
PS12/171 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.
PS12/173 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Støver Vest Gnr. 55/112
PS12/174 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endelig behandling - formveileder for Bodø sentrum
PS12/175 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidig lokalisering av sivil lufthavn i Bodø.
PS12/178 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier
PS12/176 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie.
PS12/177 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse og velferdssenter og Hunstad kirke
PS12/179 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vestvatn alpinanlegg - kommunal avklaring
PS12/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Underskuddsgaranti - FC Hulløy/Nordland fotballkrets
PS12/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Givær - ny molo og oppgradering av havn
PS12/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Orientering om avslag fra fylket om tilskudd båt
PS12/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Jektemuseum i Bodøsjøen og Nordlandsmuseets utfordringer ved hovedanlegget i Prinsens gate
PS12/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune
PS12/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunale barnehager - innsparing/strukturendringer
PS12/186 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS12/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering
RS12/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtaksoppfølging 1. halvår 2012
PS12/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan for selskapskontroll 2012-2015
RS12/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Redegjørelse fra administrasjonen - en oppfølgning av skadeutsatte pasienter ved kommunenes sykehjem
RS12/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vurdering av beslutning av bortvisning av personer