Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 13/09/2012
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.

Saksliste
Saknr. PDF Opptak Tittel
PS12/140 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Omorganisering av vaktmestertjenester
PS12/138 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidig satsing på omdømmebygging av Bodø-regionen
PS12/139 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør
PS12/141 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om driftsgaranti Bo-Godt Kjerringøy SA
PS12/142 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skolestruktur Tverlandet
PS12/143 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bosetting av flyktninger: Anmodning om tilleggsbosetting for 2012 - anmodning om bosetting for 2013
PS12/144 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Saltenstrategier 2012-2015
PS12/146 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - detaljreguleringsplan for gågategarasje øst, Bodø sentrum
PS12/147 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Gågategarasje Vest, Bodø Sentrum
PS12/148 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utredning av tilleggspunktene i vedtak av detaljreguleringsplan for gågate vest og gågate øst
PS12/149 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering flerbrukshavn Indre havn - sluttbehandling
PS12/150 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av traffikal løsning for bussen inn/ut av sentrum
PS12/151 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak som meddommere/lagrettemedlem 2013/2017
PS12/152 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD PS 12/134 - Meddommere til Salten tingrett
PS12/153 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD PS 12/135 - Valg av jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett
PS12/154 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD PS 12/136 - Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
PS12/156 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag på medlemmer til lokale skjønnsnemnder 2012-2016
PS12/155 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag på valg av skjønnsmenn for Salten domssogn
PS12/157 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Hild Marit Olsen (AP) - søknad om permisjon fra politiske verv
PS12/158 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Haitham El-noush (SV) - søknad om fritak fra politiske verv
PS12/159 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Even Sjøvoll (AP) - søknad om permisjon fra politiske verv
PS12/160 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Åshild Movik - Fritak fra styreverv
PS12/161 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS12/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lovlighetskontroll - bystyrets vedtak av 09.02.12 om fritak fra verv - stadfesting av kommunens vedtak
RS12/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune og Husbanken - første halvår 2012.
RS12/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framdrift implementering av ny parkeringsordning
PS12/163 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk
PS12/164 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reglement for godtgjøring - politisk arbeid 2012-2015
PS12/162 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjoner
FO12/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon fra Trud Berg (AP) vedr. romfolket.
FO12/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon fra Kirsten Hasvoll (SV)- Bortvisning av romfolket

Oppdager du feil eller mangler? Send gjerne en epost til marlen@bodo.kommune.no