Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 21/06/2012
Tidspunkt: Kl. 09.45


Dagsorden.

Saksliste - Se møteinnkalling
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/89 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Havn KF.
PS12/90 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Spektrum KF.
PS12/91 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1. Team Bodø KF.
PS12/92 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Kulturhus KF.
PS12/93 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Perspektivmelding 2013-2022. Føringer for utvikling og drift
PS12/94 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1/2012 med budsjettregulering
PS12/95 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samarbeidsavtaler med kulturorganisasjoner
PS12/96 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Godtgjøringsreglement 2012-2015
PS12/97 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uravstemning - Tariffrevisjonen 2012.
PS12/98 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Avtale om årlig særtilskudd for Studentbarnehagen
PS12/99 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunebarometeret 2012
PS12/100 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oversikt over kommunal bygningsmasse og eiendom som kan avhendes på lang og/eller kort sikt
PS12/101 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisatorisk samling av plan, næring og samfunn
PS12/102 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppgradering av kai - Skjerstad
PS12/103 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fremskynding av midler til prosjekt i Bypakke Bodø
PS12/104 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bypakke Bodø. Handlingsplaner for Bypakke Bodø.1.Gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø2.Kollektivtrafikk.
PS12/105 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan Tverlandet
PS12/106 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjekt "Utredning av Lille Hjartøy"
PS12/107 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai
PS12/108 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling detaljreguleringsplan for Fredensborgveien 1
PS12/109 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljregulering for Børsingveien, Grønnåsen, gnr. 38/613
PS12/110 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).
PS12/111 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljregulering for Soløyvatnet, Arlia-Soløy
PS12/112 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2016
PS12/113 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje vest, Bodø sentrum
PS12/114 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje øst, Bodø sentrum
PS12/115 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodin 4H-gård - tilbud om HC-ridning
PS12/116 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frivillighetspolitikk i Bodø
PS12/117 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse
PS12/118 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Alkoholpolitiske retningslinjer - bevillingspolitikk
PS12/119 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fritt skolevalg - grunnlag
PS12/120 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skolestrategi 2012-2015
PS12/121 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilstandsrapport for læremidler i skolene
PS12/122 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilstand og ressursbruk i skolen 2012-13
PS12/123 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidig skolestruktur Sentrum-Rønvik 2012
PS12/124 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Bodø kommune
PS12/125 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endret administrativ struktur i kommunale barnehager
PS12/126 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Modellkommuneforsøket - status og framdrift
PS12/127 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Familiesentersatsingen - status og veien videre
PS12/128 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"
PS12/129 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Avtaler mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune
PS12/130 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reviderte etiske retningslinjer. Innstilling fra kontrollutvalgets møte 04062102
PS12/131 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppfølging av forvaltningsplan - Reguleringsplan og reguleringsendring. Kontrollutvalgets innstilling fra møte 04062012
PS12/132 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan forvaltningsrevisjon 2012-2015. Saksfremlegg med kontrollutvalgets innstilling fra møte 04062012
PS12/133 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av forliksråd 2013 - 2017
PS12/134 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av meddommere til Salten tingrett 2013-2017
PS12/135 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett
PS12/136 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
PS12/137 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad PS 12/125 Endret administrativ struktur i kommunale barnehager