Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 24/05/2012
Tidspunkt: Kl. 09.45


Dagsorden.

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/55 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.
PS12/56 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.
PS12/57 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.
PS12/58 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.
PS12/59 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsregnskap 2011 for Bodø kommune
PS12/60 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2011
PS12/61 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø håndballklubb - søknad om endring av vilkår for lån
PS12/62 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd- Endring av kommunalgaranti fra simpel garantil til selvskyndergaranti
PS12/63 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansforvaltning 2011 - årsrapport
PS12/64 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forstudie total opprenskning av Bodø havn
PS12/65 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Delegasjonsreglement Bodø kommune
PS12/66 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny organisering av Team Bodø KF
PS12/67 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Rhytm Group
PS12/68 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Velferdsteknologi - pilotprosjekt Sølvsuper helse- og velferdssenter
PS12/69 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Svømmeundervisning i grunnskolen
PS12/70 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Opptrappingsplan i helsesøstertjenesten
PS12/71 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedak - Områderegulering av Mørkved Sør
PS12/72 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan Steinbruddet på Tverlandet - Sluttbehandling
PS12/73 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Burøyveien 9 - sluttbehandling
PS12/74 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse til Transportplan Nordland 2013 - 2024
PS12/75 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nasjonal Transportplan 2014 - 2023. Uttalelse fra Bodø kommune
PS12/76 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for Høgberg, Hopen
PS12/77 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Energihuset på Rønvikleira - Sluttbehandling
PS12/78 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rutiner og kvalitetssikring ved behandling av reguleringsplaner.
PS12/79 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av kommuneplanens arealdel õ 2.3.2 "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"
PS12/80 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Oksebakken - Bremnes i Løpsmark
PS12/81 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten
PS12/82 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Bodø videregående skole - sluttbehandling
PS12/83 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten Kommunerevisjon IKS - valg til representantskapet
PS12/84 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av nytt 3. varamedlem til Komite for levekår
PS12/85 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS12/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtaksoppfølging 2. halvår 2011
RS12/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lønnspolitisk plan revidering
RS12/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner
RS12/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding for Bodø eldreråd 2011
RS12/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Orienteringssak - områderegulering for Bodø stamnetterminal, rettskraftig planvedtak
PS12/86 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO12/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Prioriteringer og oppfølging av tiltak for videre satsing og utvikling av Bodø
PS12/87 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån
PS12/88 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny organisering av Sentraladministrasjonen