Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 29.03.2012
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Trafikksikkerhetssentret i Bratten aktivitetspark, fullfinansiering
PS12/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker
PS12/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sosial eiendomsskatt
PS12/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen
PS12/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status for taksering av kommunale barnehager
PS12/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodøsjøveien 50 - spørsmål om omdisponering av næringsarealer
PS12/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisering av barnehagekontoret
PS12/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Nedre Kvannåsen
PS12/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Planlegging av ny småbåthavn med molo samt videreutvikling av bystranda i Breivika
PS12/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Smittevernplan 2012-2016
PS12/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Beredskapsplan for Kristeamet 2012-2016
PS12/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format PPT - status
PS12/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utleiereglement for gymnastikksaler tilhørende skoler i Bodø kommune
PS12/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.
PS12/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjekt Ungdom i Sentrum - videreføring
PS12/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune
PS12/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv
PS12/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mulig flytting avNorturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg
PS12/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sykefravær 2011
PS12/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rune Madland - søknad om fritak fra vervet som meddommer i Hålogaland lagmannsrett
PS12/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS12/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Innspill/høring til Regional Transportplan (RTP)
RS12/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringssvar på forslag til revidert fastlegeforskrift
RS12/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø studentråd - årsmelding 2011
RS12/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Internasjonalt senter - Årsregnskap-og beretning 2011
RS12/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kjerringøy kommunedel årsmelding 2011
RS12/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tverlandet kommunedelsutvalgs årsmelding for 2011
RS12/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skjerstad kommunedelsutvalgs årsmelding for 2011.
RS12/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Saltstraumen kommunedelsutvalg - Årsmelding 2011
RS12/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kontrollutvalgets protokoll fra møte 12.03.12
RS12/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sølvsuper helse- og velferdssenter - driftsplanlegging
PS12/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny organisering av kommunalteknisk område
PS12/45 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årnesveien 4 - Alternativ lokalisering
PS12/46 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ibtihal Zakout (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS12/47 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Geoffrey Armstrong (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS12/48 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ellen Belsom (H) - søknad om fritak fra verv som medlem av styret for Bodø Havn KF
PS12/49 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse - fortau Ripnes
PS12/50 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Felles flerbrukshall
PS12/51 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kontrollrapport 2011
PS12/52 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt medlem i Overskattetakstnemnda
PS12/53 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nyvalg av styringsgruppe for Kulturkvartalet
PS12/54 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offetnlig gjennomsyn