Videoopptak fra ekstraordinært bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 08/03/2012
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krav om ny rullebane i Bodø