Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 09/02/2012
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Eventuell utskifting av Amanda buss
PS12/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal kontantstøtte for toåringer
PS12/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Hurtigruta Erling Jarl tilskudd til minnesmerke på kaia i Bodø
PS12/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Nordstrandveien 63
PS12/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak
PS12/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Områderegulering Mørkved Sør
PS12/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Bodøgård
PS12/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Områdereguleringsplan for Bodø videregående skole - sluttbehandling
PS12/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av trafikal løsning i kollektivkvartalet i Dronningens gate
PS12/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012
PS12/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger
PS12/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø legevakt - evaluering
PS12/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF - valg av styre
PS12/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF - valg av styre
PS12/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015, del 3
PS12/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO12/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - skole på Tverlandet, Kirsten Hasvoll (SV)
PS12/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsak
RS12/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 16.01.12
PS12/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kulturkvartalet - inngåelse av nye kontrakter for bibliotek.
PS12/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv