Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 7. og 8. desember 2011
Tidspunkt: onsdag 7. kl. 18.00 - torsdag 8. kl. 10:00


Foto: Jan Wasmuth

Dagsorden.
Spørsmål rettes til Linda Karin Storjord telefon 75 55 50 15 , e-post: linda.karin.storjord@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/155 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 2 - 2011
PS11/156 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Økonomiplan 2012-2015- Årsbudsjett 2012. - Votering Media-format
PS11/157 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Budsjett 2012.
PS11/158 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Budsjett 2012.
PS11/159 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Budsjett 2012.
PS11/160 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team bodø KF. Budsjett 2012.
PS11/161 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2012.
PS11/162 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilskudd til Bodø spektrum KF og Mørkvedhallen BA
PS11/163 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt delegeringsreglement
PS11/164 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vikarordninger i Bodø kommune - status
PS11/165 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland
PS11/166 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Aspmyra stadion - driftsløsning 2012
PS11/167 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
PS11/168 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gebyrregulativ 2012
PS11/169 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal planstrategi - vedtak om oppstart og utarbeiding av utfordringsdokument
PS11/170 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljplan for Hamnbukta, Oldereid
PS11/171 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til nye retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune
PS11/172 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2012
PS11/173 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ressurssituasjonen og normtall i helsesøstertjenesten
PS11/174 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunale legekontor - privatisering
PS11/175 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Dialogforum for innvandrere 2008-2011. Evaluering og videreføring.
PS11/176 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringssvar til Kunnskapsdepartementet vedr. lærertetthet i grunnskolen
PS11/177 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt
PS11/178 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nedlegging av driftsstyrene for Kjerringøy og Saltstraumen
PS11/179 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valgkomite - kommunale foretak
PS11/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av styrer, nemnder og råd - del 2, for perioden 2011 - 2015
PS11/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF - valg av styre
PS11/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF - valg av styre
PS11/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO11/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Vetstvatnt alpinanlegg, Randolv Gryt (SV)
PS11/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ekstern gjennomgang av driftsforutsetninger for Kulturkvartalet
RS11/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samhandlingsreformen i Bodø kommune - langsiktige grep og tiltak fra 01.01.2012.
RS11/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Møteplan 2012
RS11/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunelovens õ 13: Søknad om likviditetslån Team Bodø KF
RS11/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunelovens õ 13: Etablering av kampflybase. Behov for utredning.
RS11/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Trekking av innsigelse - kommuneplanens arealdel Bodø - Rønvikjordene
PS11/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppstart av arealplan for ny flyplass i Bodø.
PS11/186 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finn Willumsen - søknad om fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett
PS11/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Wigdis Korsvik - søknad om fritak fra vervet som lekdommer
PS11/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Evy-Leen Johannessen - søknad om fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett
PS11/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nuradin Abdi Mohamed (AP) - søknad om fritak fra verv
PS11/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av Bodø bystyres reglement
PS11/191 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad PS 11/166 Aspmyra stadion - drifsløsning 2012

Laget av: Lennart Mårli lennart.marli@bodo.kommune.no