Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 27/10/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/135 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunestyrevalget 2011 - godkjenning
PS11/136 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av formannskap 2011-2015
PS11/137 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av ordfører 2011 - 2015
PS11/138 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av varaordfører 2011-2015
PS11/139 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av komiteer, organisasjonsutvalg og kontrollutvalg
PS11/140 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015
PS11/141 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for småbåthavn - Eidekjosen - Kjerringøy
PS11/142 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for kvartal 25, felt B8 - sluttbehandling
PS11/143 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.
PS11/144 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kadmium i taskekrabber i Salten, deteksjon av forurensningskilder, videre arbeid
PS11/145 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering
PS11/146 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 2 -2011
PS11/147 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Tertialrapport 2 - 2011
PS11/148 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Tertialrapport 2 - 2011
PS11/149 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt felles lærlingekontor
PS11/150 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Alternativ til vold - kontor i Bodø
PS11/151 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status Bodøsjøen og Grønnåsen kunstgressbaner
PS11/152 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Børre Tjeldnes - søknad om fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett
PS11/153 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Namik Resulbegovic - søknad om fritak som meddommer i Salten tingrett
PS11/154 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Eierutvaglets rapport jfr. PS 09/113