Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 19/05/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Møteprotokoll Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/73 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2010.
PS11/74 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2010
PS11/75 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2010.
PS11/76 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF - Regnskap og årsberetning for 2010
PS11/77 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsregnskap 2010 - Bodø kommune
PS11/78 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2010
PS11/79 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Strategisk næringsplan for Bodø 2011-2015
PS11/80 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny friluftskartlegging for Bodø - bruk i arealforvaltningen
PS11/81 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for fortau i Bodinveien.
PS11/82 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage - reguleringsplan for Algarveien 10, gnr 29 bnr 14, 42, 88, 89 og 254
PS11/83 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reglement for 17. mai komiteen i Bodø
PS11/84 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilstand og ressursbruk i grunnskolen 2011-12
PS11/85 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansforvaltning 2010 - årsrapport
PS11/86 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av settestyre
PS11/87 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Delegasjon av myndighet i serverings- og alkoholloven
PS11/88 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013, evaluering av tiltak 2010.
RS11/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Krav om lovlighetskontroll av formannskapetsvedtak - kausjonsansvar for Bodø Glimt
RS11/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Bodø kommunale pensjonskasse regnskap og årsberetning 2010
RS11/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Vannforsyning Nordsida - Orientering om prosjektet og planlagt fremdrift
PS11/89 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forskrift om nedgravde oljetanker
PS11/90 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prosjektplan Miljøovervåkningsprogram Skjerstadfjorden