Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 09/12/2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS10/128 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011
PS10/129 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Budsjett 2011
PS10/130 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Budsjett 2011
PS10/131 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø havn KF. Budsjett 2011
PS10/132 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Budsjett 2011
PS10/133 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2011
PS10/134 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krav om lovlighetskontroll i sak PS 10/121 Reguleringsplan Kvalvikodden
PS10/135 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klokkespill Bodø domkirke. Søknad om kommunal garanti for fullfinansiering
PS10/136 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2016. Forebygging og brukerbehandling.
PS10/137 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krisesenteret i Bodø - organisering
PS10/138 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utvikling av Vollsletta.
PS10/139 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring - ny folkehelselov
PS10/140 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2011
PS10/141 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011
PS10/142 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsendring for kvartal 60, Rensåsgata 21 - 27, Bodø
PS10/143 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - reguleringsplan for Hunstad kirke, skole og kultursenter
PS10/144 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Felt B8 i Bodøsjøen
PS10/145 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av Reguleringsplan for Høgberg, Hopen
PS10/146 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for boligtomt på Fenes, gnr. 43/7
PS10/147 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Burøyveien 12
PS10/148 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidig bruk av Rønvikjordene
PS10/149 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse - konsesjonssøknad - Fargerielva minikraftverk
PS10/150 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse - konsesjonssøknad - Mølnelva, Breivik
PS10/151 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling reguleringsplan for Festvåg og Misten fv 834 fergeleier
PS10/152 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO10/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon, Gang- og sykkelvei Godøystraumen-Saltstraumen, Jan Kåre Moen (H)
PS10/153 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS10/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gjennomgang strandsonesaker
RS10/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kontrollutvalget - protokoll fra møte 13.10.10
PS10/154 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kulturkvartalet - valg av parkeringsløsning
PS10/155 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status for implementring av EUs tredje postdirektiv.
PS10/156 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Norsk Luftfartsmuseum - Valg av medlem og varamedlem til styret.