Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 28/10/2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste -
Saknr.PDFMOVTittel
PS10/103Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatTertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer
PS10/104Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatBodø kulturhus KF. Tertialrapport 02/2010
PS10/105Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatBodø havn KF. Tertialrapport 2/2010
PS10/106Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatTeam Bodø KF. Tertialrapport 2/2010
PS10/107Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatBodø Spektrum KF. Tertialrapport 2/2010
PS10/108Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatSkjerstad bygningsstiftelse. Årsregnskap 2009
PS10/109Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatKommunebarometer for 2009
PS10/110Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatUtvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt
PS10/111Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatEtiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune
PS10/113Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatInstruks for salg av eiendom i Bodø kommune
PS10/112Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatNye SFO-satser som følge av leksehjelp fra 23.08.2010
PS10/114Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatHandlingsplan for vold i nære relasjoner
PS10/115Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatFramtidig skolestruktur i området Mørkved, Støver og Hunstad
PS10/116Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatSaltvern skole oppgradering - offentlige anskaffelser/anskaffelsesprotokoller09/311
PS10/117Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatAnna Karoline, bevaring av jekta i Bodøsjøen
PS10/118Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatPetrostrategi for Bodø og Salten
PS10/119Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatHøring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.
PS10/120Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatBodø stamnetterminal - valg av hovedveiløsning
PS10/121Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatReguleringsplan Kvalvikodden
PS10/122Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatLønn rådmann
PS10/123Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatReferatsaker
RS10/18Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatMøteplan 2011.
RS10/19Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatOverflytting fra Gildeskål til Bodø Komune
RS10/20Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatForslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høring
RS10/21Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatOppstart av Strategisk næringsplan
RS10/23Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatReferat fra Salten Regionrådsmøte 23. - 24. september
PS10/124Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatInterpellasjon
FO10/9Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatInterpellasjon fra Terje Cruickshank (V) - brenning av matavfall
PS10/126Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatAd saken mellom Saltstraumen båthavn og Bodø kommune
PS10/125Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatSluttbehandling - reguleringsplan for Algarveien 10, Løpsmark gnr 29, bnr.14, 42 m.fl
PS10/127Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatMedia-formatUttalelse til høring av Fylkesmannens forslag til strategi for forvaltning av landbruksareal i Nordland.