Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 16/09/2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS10/84 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Innbyggerinitiativ kommunelovens õ 39 - folkeavstemming om Kulturkvartalet
PS10/85 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter
PS10/86 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny forskrift om finansforvaltning i kommuner. Oppdatert finansreglement for Bodø kommune.
PS10/87 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede
PS10/88 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunedelplan Ytre Havn
PS10/89 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Grensen, Bodø kommune - klage på vedtak og fornyet behandling
PS10/90 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsendring for Stokkvika, husgruppe F i område 3 og del av område 2
PS10/91 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for deler av Ripnesveien
PS10/92 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan Alsos GBNR 122/15
PS10/93 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for fortau i Per Helgesens vei med tilhørende bestemmelser datert 23.04.10 og planbeskrivelse datert april 2010
PS10/94 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Suppleringsvalg - Salten tingrett - 2 kvinner.
PS10/95 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Suppleringsvalg - Salten tingrett - 2 menn.
PS10/96 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Barents Veg Forening - Valg
PS10/97 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak som meddommer til lagmannsretten - suppleringsvalg.
PS10/98 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak som meddommer til Salten tingrett - suppleringsvalg.
PS10/99 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommune- og Fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag.
PS10/100 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS10/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Krisesenteret i Bodø - økonomi
RS10/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak om endring av kommuneplanens arealdel - AF13 og A14 ved Saltstraumen
PS10/101 Tilsetting rådmann.
PS10/102 Salg av aksjer i Salten Kraftsamband AS til Bodø Energi AS