Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 16. og 17.06.2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS10/53 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Media-format Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer
PS10/54 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2010
PS10/55 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2010
PS10/56 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø havn KF. Tertialrapport 1/2010
PS10/57 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Tertialrapport 1/2010
PS10/58 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Media-format Perspektivmelding 2011-2020. Føringer for utvikling og drift.
PS10/59 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utvikling av Rådhuskvartal - kjøp av tidligere Norges Bank bygg
PS10/60 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kulturkvartalet - videreføring etter skisseprosjekt
PS10/61 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Driftsforutsetninger Kulturkvartalet
PS10/62 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Driftstilskudd til Visit Bodø
PS10/63 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kjøp av boliger etter brann i Høglia 80/82
PS10/64 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vikartjenesten. Evaluering og vurdering av videre drift.
PS10/65 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan- og bygningsloven av 27.06.2008, ikrafttreden 01.07.2010. Endring i betalinngsregulativ etter õ 33-1.
PS10/66 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden.
PS10/67 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Kommunedelplan for Bodø sentrum
PS10/68 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Storgaten mellom Prof. Schyttes gate og Torvgata - balkong over inngang Glasshuset mot vest
PS10/69 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til Reguleringsplan Tuv gnr 88 bnr 49 og 50.
PS10/70 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse fra Bodø kommune om varsel fra Miljøverndepartementet om endring av kommuneplanens arealdel for områder for akvakultur ved Saltstraumen.
PS10/71 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - høring
PS10/72 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Psykiatrimidler - disponeringer
PS10/73 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bypakke Bodø
PS10/74 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Videreføring av tiltak i tråd med prosjektet "Hybelboer i Bodø"
PS10/75 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Domkirkeparken. Ferdigstillelse og finansiering.
PS10/76 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg.
PS10/77 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten tingrett - søknad om fritak som meddommer - Kristin Fredriksen. Suppleringsvalg.
PS10/78 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS10/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Museumsforeningen Nordlandsmuseet - overføring av styrerepresentanter.
PS10/79 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO10/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon; evalg -en trussel mot demokratiet
FO10/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon om streiken
FO10/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon om boikott av Israel
PS10/80 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forvaltningsrapport: Saksbehandling reguleringsplan og reguleringsendring
PS10/81 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak PS 10/72 Vikartjenesten.Evaluering og vurdering av videre drift.
PS10/82 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uravstemming - Tariffrevisjonen 2010.