Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 20/05/2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS10/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kommunes årsmelding 2009
PS10/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt
PS10/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Naurstad H46.01
PS10/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Trafikal kollektivtrafikkløsning i sentrum
PS10/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny parkeringsordning
PS10/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilstand og ressursbruk i grunnskolen 2010-11
PS10/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kompetanse og profesjonsutvikling i skolesektoren 2010-11
PS10/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skilting på samisk
PS10/46 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Drift av botiltak innen rus/psykiatri
PS10/47 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene
PS10/45 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Multidosepakkede legemidler i hjemmetjenesten - videreføring etter prosjektperiode
PS10/48 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten tingrett - meddommer - Søknad om fritak - Suppleringsvalg.
PS10/49 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO10/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - vinmonopol på Mørkved, Hild Marit Olsen (AP)
PS10/50 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS10/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Startavgiften ved flyplasser i Norge
RS10/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Melding - Bodø kommunale pensjonskasse regnskap og årsberetning for 2009
RS10/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frisklivssentral i Bodø - pilotprosjekt
PS10/51 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse ifm vurdering av lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly
PS10/52 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Handlingsplan 2010 - 2011 DA Bodø