Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 15/04/2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS10/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009
PS10/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2009
PS10/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning
PS10/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF - regnskap og årsberetning for 2009
PS10/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsregnskap 2009 - Bodø kommune
PS10/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Startlån - Orientering og oppdatering retningslinjer
PS10/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Helse- og sosialavdelingen - lederstruktur
PS10/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tiltak for flere barnehageplasser
PS10/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Saltvern skole, ombygging
PS10/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir
PS10/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frikjøp for manglende leke- og utearealer
PS10/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppretting av nye fullverdige familiesentre
PS10/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skarmyra, Hunstad sør - utbyggingsavtale
PS10/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mindre endring av reguleringsplan for Kjerrantunet
PS10/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Naurstad H46.01
PS10/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten). Valg av medlem.
PS10/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Referatsaker
RS10/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Botilbud og innhold i Årnesveien 4 - tillegg til RS-sak10/02 HS-komiteen
PS10/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4
RS10/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten 2010-2013, og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning.
RS10/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kontrollrapport 2009 - skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune
RS10/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2009. Kjerringøy Lokalutvalg.
RS10/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2009. Innstranda Bydelsutvalg.
RS10/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding for 2009. Saltstraumen lokalutvalg.
RS10/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2010 Tverlandet lokalutvalg
RS10/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for 2009.
RS10/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Stiftelsen Internasjonalt senter - Årsregnskap- og beretning for året 2009
PS10/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Interpellasjon
FO10/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Gode posttjenester i hele landet, Ali Horori (SV)
RS10/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding Bodø eldreråd 2009
PS10/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-sak til PS-sak 10/23 - Tiltak for flere barnehageplasser
PS10/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. sak om fattigdom.