Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 11.02.2010
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr.PDFMOVTittel
PS10/1Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatForvaltningsrevisjonsrapport-Responstid og brukertilfredshet i byggesaker.
PS10/2Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatForskuttering av spillemidler til rehabilitering av kunstgressbane i Mørkvedlia
PS10/3Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - VoteringGebyrregulativ for Geodatakontoret 2010
PS10/4Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatKaier på Valen. Overtakelse og utbygging.
PS10/5Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - VoteringFrikjøp for manglende leke- og utearealer
PS10/6Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatByen og havna. Årsrapport 2009. Arbeidsprogram 2010. Bruk av DA-midler.
PS10/7Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatOrganisering og lokalisering av servicetorg
PS10/8Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatKarrieresenter i Bodø
PS10/9Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSuppleringsvalg - Søknad om fritak fra vervet som medlem i Rådet for funksjonshemmede.
PS10/10Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatStiftelsen Kjerringøy prestegård - valg til styret.
PS10/11Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatReferatsaker
RS10/1Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatAvgiftspraksis ved norske flyplasser og konsekvenser for Bodø, regionen og Nordland fylke
PS10/12Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatInterpellasjoner
FO10/1Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatInterpellasjon - Fattige barn i Bodø - Terje Cruickshank (V)
FO10/2Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatInterpellasjon- Realiser Halvveishuset, Terje Cruickshank (V)
FO10/3Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatInterpellasjon - Samisk skilting av Bodø, Bernt Aanonsen (KRF)
PS10/13Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatValg av varamedlemmer til Bodø Kulturhus KF
PS10/14Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatValg av nytt medlem til representantskapet Helse- og miljøtilsyn Salten, Iris og Salten Brann
PS10/15Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatSaksfremlegg m/vedlegg i PDF-formatRepresentanter til nasjonalpark-/verneområdestyrer