Bodø kommune

Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 9. og 10.12.2009
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS09/163 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Budsjett 2010
PS09/164 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010
PS09/165 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2010
PS09/166 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2010
PS09/167 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø havn KF. Årsbudsjett 2010
PS09/168 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format
Media-format Innledning
Media-format Debatt
Media-format Votering
Økonomiplan 2010-2013. Rådmannens forslag til prioriterinegr for kommunens drift og investeringer.
PS09/169 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb
PS09/170 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Presteboliger - avtale om drift og vedlikehold
PS09/171 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti
PS09/172 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring - forslag til endringer i alkohollovgivningen
PS09/173 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny organisering av boligforvaltningen
PS09/174 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisering av vaktmesterfunksjonen
PS09/175 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format NAV Bodø - samarbeidsavtale og driftsavtale
PS09/176 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format NAV Bodø - Kvalifiseringsprogrammet
PS09/177 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Dagsentervirksomheten - mulige omorganiseringer - faglige og økonomiske konsekvenser
PS09/178 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tjenesteerklæring institusjonstjenestene Bodø kommune
PS09/179 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Omsorgslønn
PS09/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport
PS09/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av spillemidler 2010
PS09/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25, Bodø kommune - endelig behandling
PS09/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Rensåsgata 28, Frimurerlosjen, Bodø kommune - endelig behandling
PS09/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for Skagen Gaard gnr 80 bnr 52
PS09/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsendring Øvre Bjørkåsen 18
PS09/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fastsetting av planprogram for kommunedelplan Saltstraumen Oppsummering av høring
PS09/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til rguleringsendring for Felt A 1 i Bodøsjøen.
PS09/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forliksrådet - valg av møtefullmektig.
PS09/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Valg av styre Team Bodø KF 2010-2011
PS09/191 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av styre for Stiftelsen Internasjonalt senter 2010-2011
PS09/192 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Energi AS - ny låneavtale ved debitorskifte
PS09/193 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS09/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Møteplan 2010
RS09/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsak - Utvikling av kulturnæringer i Bodø
RS09/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsak - Petrostrategi for Bodø
PS09/194 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Suppleringsvalg - planutvalget 4. vara.
PS09/195 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak fra verv - Geir Sæbø
PS09/196 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endringer FRP