Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 22/10/2009
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste Protokoll Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format
Saknr. PDF MOV Tittel
PS09/131 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 2/2009 med budsjettreguleringer
PS09/132 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Tertialrapport 2/2009
PS09/133 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø havn KF. Tertialrapport 2/2009 med budsjettregulering
PS09/134 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 2/2009
PS09/135 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Tertialrapport 2/2009
PS09/136 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gjennomgang av saksbehandling reguleringsplan vedr. Løpshavn.
PS09/137 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for Skiviklia 36-38
PS09/138 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - reguleringsplan for Nordgårdåsen boligfelt
PS09/139 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Grensen, Bodø kommune
PS09/140 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Løvås boligfelt, Bertnes. plan R2522
PS09/141 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Plysjbyen formål bevaring. Plan nr. P. 1026.
PS09/142 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø
PS09/143 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten 2010-2013
PS09/144 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige ( LAV)
PS09/145 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Brannforebyggende tiltak
PS09/146 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årnesveien 4 - boliger for rus-/psykiatri
PS09/147 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement
PS09/148 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Privat fysioterapipraksis - ny finansieringsordning
PS09/149 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Freskt Bodø - et prosjekt for å utvikle partnerskap for folkehelse i Bodø kommune
PS09/150 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format NAV Bodø - kvalifiseringsprgrammet 2009
PS09/151 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om endret forfall på ansvarlig lån - Bodø glimt
PS09/152 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sjøvannstilgang for marin aktivitet på Burøya
PS09/153 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Elektronisk stemmegivning ved valg i 2011 - Søknad om deltakelse i forsøk
PS09/154 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak fra verv som meddommer i Salten tingrett - Knut Harald Strand
PS09/155 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak fra enkelte politiske verv - Marianne H. Øien (AP)
PS09/156 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om permisjon fra vervet som meddommer i Salten Jordkifterett - Sissel Jakobsen
PS09/157 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak fra politiske verv - Eirik Sivertsen (AP)
PS09/158 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Referatsaker
RS09/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Orientering om prosessen med basevalg for nye kampfly
RS09/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten Regionråd - Referat fra møte 17-18.09.09
RS09/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vurdering av konsekvensutredninger for avfallsenergigjenvinningsanlegg.
RS09/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Melding om vedtak- "Åpen halvtime i bystyret"
FO09/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - forenkling av byggesaksbehandlingen - Ole Henrik Hjartøy (H)
PS09/159 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Interpellasjon
PS09/160 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørntuva 16
PS09/161 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010